สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M ชนิด ไดมอนด์ เกรด

สอบถามเพิ่มเติม

รายละเอียด

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M  ไดมอนด์ เกรด 

Scotchlite Reflective Sheeting Visual Impact Performance Diamond Grade (VIP Series 3900 or DGˆ3 Series 4000)

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M ชนิดไดมอนด์ เกรด ของทางร้าน Bright Media

ผลิตภัณฑ์ แผ่นสะท้อนแสง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิดไดมอนด์ เกรด ใช้สำหรับงานป้ายจราจร ใช้ติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย สีพิเศษฟลูออเรสเซนต์เหมาะสำหรับทำป้ายเตือน, บริเวณจุดอันตราย, หัวเกาะต่างๆ, เขตก่อสร้าง, ทำเป้าสะท้อนแสง

คุณสมบัติตามมาตรฐาน แผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด แบบไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ตามมาตรฐาน

 • แผ่นสะท้อนแสงเป็นแบบไดมอนด์ เกรด คิวบ์ รับประกัน 8 ปี
 • ผ่านมาตรฐาน ASTM D4956 Type IX,XI – มอก.606-2549 แบบที่ 9
 • ตอบสนองต่อการมองเห็นในมุมสังเกต (Observation Angle) กว้างถึง 1 องศา ที่ไม่มีในแผ่นสะท้อนแสงแบบอื่น
 • ตอบสนองต่อการมองเห็นในทุกช่วงอายุของผู้ขับขี่ และยานพาหนะทุกประเภท
 • สะท้อนแสงได้ดีกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบอื่น แม้ความสว่างจากไฟหน้ารถจะน้อย
 • ความส่องสว่างสูงพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทุกระยะการขับขี่ ทั้งระยะใกล้-ไกล ช่วยให้ผู้ขับขี่ มองเห็นและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดข้อจำกัดของตำแหน่งการติดตั้งป้าย
 • มีแบบสีฟลูออเรสเซนต์(สีวาวแสง)ให้เลือกใช้ เพื่อให้มองเห็นชัดเจนในเวลาที่มีแสงน้อย ช่วงเช้ามืด พลบค่ำ ฝนตก หรือหมอกลงจัดเวลากลางวัน
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว

 

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M ไดมอนด์เกรด

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Size / ขนาดกว้าง 24 นิ้ว (60ซม.) | กว้าง 30 นิ้ว (75ซม.) | กว้าง 36 นิ้ว (90ซม.) | กว้าง 48 นิ้ว (120ซม.)
Color / สีสีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีเขียวเหลืองฟลูออเรสเซนต์, สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์, สีส้มฟลูออเรสเซนต์
SKU Number / รหัสสินค้าSRD

 

 

 

 

ตารางค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงต่ำสุดของแผ่นสะท้อนแสง(หน่วยเป็นแคนเดลาต่อลักซ์ต่อตารางเมตร)

ตารางค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง

 

ความปลอดภัยในการเดินทาง Brighter signs mean safer roads

ในปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการผลิตแผ่นสะท้อนแสงสำหรับงานป้ายจราจร มี 3 เทคโนโลยี คือ แบบลูกแก้ว(Glass Bead) แบบปริซึมของมุมเหลี่ยม (Truncated Cube Corner Microprismatic Sheeting) และแบบปริซึมลูกบาศก์ (Fully Cube Microprismatic Sheeting) ที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนแสงสูงสุด

ป้ายจราจรที่ดี ควรที่จะสามารถให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และทันเวลา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ที่ผู้ขับขี่เผชิญอยู่ เช่น ความเร็วในการขับขี่ มีปริมาณ-ประเภท ยานพาหนะจำนวนมากบนถนน สภาวะอากาศที่ไม่แจ่มใส มีหมอกหรือฝนตกโดยเฉพาะในเวลากลางคืน แผ่นสะท้อนแสง3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ช่วยให้ป้ายจราจรเห็นได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้ เข้าใจ ตอบสนอง ต่อการมองเห็นปละตัดสินใจได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อความปลอดดภัยในการเดินทาง

 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสะท้อนแสง

 

การมองเห็นในมุมกว้าง Optimized Performance From Many Angles

ที่ระยะทางที่เท่ากัน ผู้ขับขี่ในยานพาหนะที่มีขนาดต่างกัน จะมีมุมสังเกต(Observaation Angle) แตกต่างกัน โดยผู้ขับขี่รถบรรทุกมองเห็นป้ายมีความสว่างน้อยกว่าผู้ขับขี่รถโดยสาร ด้วยแผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ช่วยตอบสนองต่อการมองเห็นของมุมสังเกต กว้างถึง 1 องศา ซึ่งไม่มีในแผ่นสะท้อนแสงแบบอื่น จึงทำให้ผู้ขับขี่ในยานพาหนะทุกประเภทสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งป้ายจราจรที่อาจมีการติดตั้งในตำแหน่งที่มีมุมที่แสงตกกระทบ (Entrance Angle) เป็นมุมกว้าง เช่น ทางแยก ทางโค้ง ป้ายแขวนสูง ป้ายที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจากแนวถนน แผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายจราจรได้ดีกว่า

 

การเปรียบเทียบขนาดมุมสังเกต

ตอบสนองต่อการมองเห็นในทุกช่วงอายุของผู้ขับขี่ Performance To Serve All Drivers

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่นเดียวกันกับประชากรในประเทศอื่นๆ ซึ่งมีความต้องการป้ายจราจรที่มีประสิทธิภาพสูง

 • ผู้ขับขี่อายุ 70 ปีต้องการป้ายที่มีความสว่างเป็น 3 เท่าของผู้ขับขี่อายุ 20 ปี
 • ผู้ขับขี่อายุ 60 ปี ต้องการป้ายที่มีความแตกต่างระหว่างความมืด-ความสว่าง (Contrast Ratio) เป็น 2 เท่าของผู้ขับขี่อายุ 20 ปี
 • ผู้ขับขี่ที่มีความต้องการระยะที่สามารถอ่านป้ายออก(Legibility Distance) และเวลาเฉลี่ยของการรับรู้และปฏิบัติ(Perception and Reaction Times/PIEV) ที่แตกต่างกัน
 • ลดโอกาสการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร การเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิต

 

 

การลงทุนที่คุ้มค่า Do More With Less

จากรายงานของ Federal Highway Administration (FHWA) ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืน ถึงแม้ว่าจำนวนชั่วโมงของเวลาการขับรถในเวลากลางคืน จะมีปริมาณแค่เพียงหนึ่งในสามของจำนวนชั่วโมงของเวลาการขับรถทั้งหมด ซึ่ง FHWA แนะนำว่าเครื่องหมายจราจรที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาที่ความคุ้มค่า นอกจากนี้ แผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ช่วยทำให้รอบเวลาการบำรุงรักษา ยาวนานขึ้น เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน เป็นการลดภาระของบุคลากรและหน่วยงาน ช่วยทำให้การบริหารเวลาและงบประมาณมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ป้ายจราจรที่มีคุณภาพ Match Component System

นอกจากแผ่นสะท้อนแสงแล้ว 3เอ็ม ยังมีผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ลูกศร และข้อความบนแผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ ทำให้ได้ป้าย จราจรที่สวยงาม ทนทาน ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด

 • หมึกพิมพ์โปร่งแสง และทึบแสง(สีดำ)(3M Process Color Series 880 I)
 • ฟิล์มอะคิลิคโปร่งแสง (3M Electro Cut Film Series 1170 หรือ EC Films)

 

 

3 เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Better for Environment)

3เอ็ม ไดมอนด์ เกรด คิวบ์ มีกระบวนการผลิตที่มีการลดการใช้พลังงานลงกว่า 75% และลดปริมาณ VOC (Vapor Organic Compounds) ถึง 97% จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว

Additional information

Size/ขนาด

กว้าง 24 นิ้ว (60ซม.), กว้าง 30 นิ้ว (75ซม.), กว้าง 36 นิ้ว (90ซม.), กว้าง 48 นิ้ว (120ซม.)

Color

สีขาว, สีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีเขียวเหลืองฟลูออเรสเซนต์, สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์, สีส้มฟลูออเรสเซนต์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3M ชนิด ไดมอนด์ เกรด”
TOP