เกี่ยวกับเรา

Company

Bright Media

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งงานป้ายแบบครบวงจร สื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอลอิงค์เจ็ต งานจัดอีเว้นท์ จัดนิทรรศหาร และ งานออกแบบตกแต่งสถานที่ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

เราจึงเลือกสรรค์วัสดุที่มีคุณภาพสูงในการผลิต ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นมีคุณภาพสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถมั่นใจด้วยเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์จากทางบริษัท

 

จากประสบการณ์การทำงาน BRIGHT MEDIA เราผลิต

ผลงานให้ทั้งหน่วยงาน ราชการ และ ภาคเอกชน ทำให้เรา

ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมุ่งมันพัฒนา

คุณภาพบริการ

TOP